CZYTELNIA - WIELKI POST 2012

2o12
Warto przeczytać
Warto posłuchać

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych - Andrzej Kuśmierski OP (25-28 marca 2012, Warszawa)

Rekolekcje wielkopostne "Sobór Watykański II - o co w nim chodziło?" - Marek Pieńkowski OP (25-28 marca 2012, Warszawa)

Oto mój Sługa - rekolekcje akademickie - Tomasz Nowak OP (18-21 marca 2012, Warszawa)

Tosty i posty, czyli Boska kuchnia - rekolekcje dla młodzieży - Roman Bielecki OP (18-20 marca 2012, Warszawa)

Nigdy nie jest za wcześnie - rekolekcje akademickie - o. Janusz Pyda OP (18-21 marca 2012, Warszawa)

"Bóg bogaty w miłosierdzie" - rekolekcje akademickie - ks. Andrzej Szostek MIC (18-21 marca 2012, Warszawa)

Nigdy nie jest za późno - rekolekcje dla młodzieży i rodziców - Jan Andrzej Kłoczowski OP i Maciej Chanaka OP (12-14 marca 2012, Warszawa)

Zaradź memu niedowiarstwu - rekolekcje na raty - Paweł Kozacki OP (26 lutego, 4, 11 marca 2012, Kraków)

Wielkopostne rekolekcje na raty - o. Tomasz Gaj OP (11, 18, 25 marca 2012, Warszawa)

Smaki Ziemi Obiecanej - Tomasz Zamorski OP (22-24 lutego, Łódź)

Rekolekcje akademickie "Ewangelia dla potłuczonych" - o. Adam Szustak OP (4-7 marca 2012, Kraków)

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej

Warto obejrzeć
Kazania i rozważania niedzielne i nie tylko

Środa Popielcowa

I Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu